TWIN - Methodesite

Welkom op de methodesite van TWIN Beroepsgerichte wiskunde en Beroepsgerichte
Natuurkunde. Op deze site vindt u al het digitale materiaal bij deel 1, 2 en 3 van TWIN.

Op deze site staat materiaal voor zowel studenten als docenten. Met de bovenstaande
navigatieknoppen kunt u de gewenste pagina bereiken.
Het studentengedeelte zal voor alle TWIN gebruikers gratis toegankelijk zijn.

De herziene TWIN is mede ontwikkeld door:

Hogeschool van Utrecht Freudenthal Instituut

De methode TWIN is speciaal geschreven voor de exacte vakken in het technisch
beroepsonderwijs op MBO niveau 4. TWIN bevat alle leerstof voor wiskunde en
natuurkunde, die noodzakelijk is voor de technische studierichtingen. Door de heldere
structuur en modulaire opzet is TWIN geschikt voor ieder type onderwijs.

Deze website bevat onder andere werkbladen, simulaties en toetsen. De complete
methode TWIN helpt zo bij het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden en zorgt
voor een zinvolle toepassing van de exacte vakken in de beroepspraktijk.

Door de praktijkgerichte aanpak van TWIN wordt duidelijk hoe de exacte vakken gebruikt
wordt bij het werken aan technische projecten. Op deze manier wordt de wiskundige basis
ontwikkeld die voor iedere technicus onmisbaar is.

Problemen met Java applets?

Voor sommige applets wordt gebruik gemaakt van Java. Mogelijk moet hiervoor een wijziging in de "security" instelling van Java worden gedaan.

Op deze link staat beschreven welke stappen hiervoor nodig zijn.

Voor de leerling

Klik op onderstaande knop voor jouw lesmateriaal.

Wiskunde

Natuurkunde

Voor de leerkracht

Klik op onderstaande knop voor het lesmateriaal.

Nog niet geregistreerd?

Klik dan op de volgende link voor

Uitleg inloggen.